Othello respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Othello zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en enkel gebruiken bij het uitvoeren en verzorgen van uw bestelling.

JE PRIVACY ALS ONLINE BEZOEKER OF KLANT OP ONZE WEBSHOP

Othello gebruikt de verzamelde gegevens op volgende manieren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Othello gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Othello geen cookies ontvangt.

JE PRIVACY ALS KLANT IN EEN VAN ONZE WINKELS

Als je voor het eerst een aankoop in een van onze winkels doet, dan maken we aan de kassa voor jou een account aan. Zo kunnen we je waar nodig service na verkoop bieden, maar uiteraard houden we hiervoor een aantal persoonsgegevens van je bij.

Deel je mondeling je persoonsgegevens mee, dan houden wij je voornaam, naam, adres en eventueel gsm-nummer en e-mailadres bij. Naam, voornaam en adres zijn noodzakelijk om als klant geregistreerd te staan, gsm-nummer en e-mailadres niet. Ze maken het ons wel makkelijker om contact op te nemen als je een bestelling plaatste (via sms-dienst) of als er zich een kwaliteitsprobleem voordoet met een door jou aangekocht artikel. Zodra je bij ons klant bent, houden we, gekoppeld aan je persoonsgegevens, ook je aankoopgegevens bij.

Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen gebruiken we je adres en eventueel e-mailadres ook voor direct marketing. Om die verafschuwde term wat concreter te maken: we sturen je graag per post twee tot vier keer per jaar aankondigingen van acties. Per e-mail houden we je gemiddeld 2- à 3-wekelijks op de hoogte van inspiratie, nieuws en acties. Per sms is dit 1-2 keer per maand.

Je kan er in beide gevallen voor kiezen om deze niet te ontvangen. De kassamedewerker zal je dit vragen bij het invoeren van je klantinformatie, dus geef dit eenvoudigweg op dat moment te kennen, of later aan het hoofdkantoor via info@othellokleding.be telefonisch op 014 59 40 06 of per post naar Othellokleding , Nieuwstraat 18 in Geel.

Gebruik je je e-id om ons je persoonsgegevens te bezorgen, dan ontvangen we ook je geboortedatum en rijksregisternummer. Het rijksregisternummer wordt om technische redenen bewaard, en wordt versleuteld opgeslagen zodat het niet raadpleegbaar is door medewerkers. Je geboortedatum verwerken we voor direct marketingdoeleinden.

Alle persoonsgegevens die in het kassasysteem worden bewaard, zijn onderhevig aan een overeenkomst met de externe leverancier zodat de integriteit en veiligheid van je data maximaal worden gevrijwaard.

Ook voor al deze persoonsgegevens geldt je recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. Zonder enige persoonsgegevens kunnen we je echter geen bonuskaart toekennen en kan je niet genieten van de klantvoordelen.

CONTACTGEGEVENS

Alle vermelde persoonsgegevens worden verwerkt door OTHEUS BVBA Nieuwstraat 18, 2440 Geel voor klantenbeheer als gevolg van je aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Wil je niet dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, dan volstaat het ons dat mee te delen op info@othellokleding.be Je kan er ook terecht met alle vragen over welke gegevens wij van jou verwerken en om deze te laten verbeteren, wissen, of overdragen.

Ben het je niet eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken, dan heb je het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).